Mesto za reklamu
  1. 01. 2020.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години, за чије су спровођење обезбеђена средства у укупном износу од 36.701.800.000 динара.

Подстицаји су конципирани тако да на оптималан начин подржавају недовољно развијене области пољопоривредне производње, као и подручја са отежаним условима рада у пољопривреди и то унапређењем конкурентности пољопривредних газдинстава.

Због утицаја на остале секторе, пољопривреда је од изузетног значаја за развој привреде, с обзиром на то да директно или индиректно запошљава приближно петину запосленог становништва у Србији.

Уредбом је прописано да ће се средства распоређивати за програмске активности или пројекте – директна плаћања, мере руралног развоја, кредитну подршку у пољопривреди и посебне и ИПАРД подстицаје.

Директна плаћања, која ће бити расподељена у одговарајућим укупним износима, односиће се на премије, подстицаје за производњу и регресе.

Мерама руралног развоја предвиђена је подршка програмима који се односе на унапређење конкурентности, очување и унапређење животне средине и природних ресурса, диверсификацију дохотка и побољшање квалитета живота у руралним подручјима, као и припрема и спровођење локалних стратегија руралног развоја.

Подстицајем кроз кредитну подршку омогућиће се пољопривредним произвођачима да дођу до финансијских средстава из банкарских извора под повољнијим условима од тржишних.

На седници је усвојена и Одлука о образовању Радне групе за унапређење позиције Републике Србије на листама конкурентности у области развоја електронске управе.

Неопходно је континуирано усаглашавање са високим светским и европским стандардима који подрaзумевају унапређење квалитета услуга које се пружају грађанима и привреди, ефикаснија јавна управа, као и побољшање конкурентности Србије у међународним оквирима.

Упознавање са методологијом, по којој се спроводи праћење развоја електронске управе у Европи, од посебног је значаја за Србију као кандидата за чланство у Европској унији, како би се упознали савремени стандарди портала, веб презентација и услуга и обезбедили услови за прекогранично пружање ових услуга.

Вишересорна радна група укључиће сва релевантна министарства и организације и њен основни циљ биће унапређење позиције Србије на листама конкурентности.

Задатак ове радне групе је припрема предлога за поједностављење поступака за услуге електронске управе и припрема функционалних спецификација за електронско вођење поступака.

Влада је данас дала сагласност на кандидатуру Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије у Чачку 2020. године.

На седници је усвојена и Одлука да зграда Соколског дома у Чачку добије статус споменика културе.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here