Mesto za reklamu
  1. 06. 2021.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за истраживање, развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу против заразне болести COVID-19.

Овом уредбом обухваћени су производи неопходни за борбу против заразне болести COVID-19- лекови и терапијска средства (укључујући вакцине), њихове полупроизводе, активне фармацеутске састојке и сировине, медицинска средства, болничку и медицинску опрему (укључујући респираторе, заштитну одећу, заштитну опрему и дијагностичка средства) и неопходне сировине за израду истих, дезинфекциона средства, њихове полупроизводе и хемијске сировине потребне за њихову производњу, алата за прикупљање и обраду података.

На седници је усвојена и Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање, којом су прописани услови и критеријуми под којим учесници на тржишту који се налазе у тешкоћама могу да добију државну помоћ, при чему је неопходно да изврше одговарајуће промене у начину пословања, под условом да помоћ омогућава дугорочну одрживост учесника на тржишту.

Данас је усвојена и Уредба о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи. Овом уредбом прописују се критеријуми и услови уклађености које мора да поседује правни основ за доделу државне помоћи, а односи се на мала и средња предузећа (улагање, саветодавне услуге, учешће на сајмовима и учешће у пројектима европске територијалне сарадње), финансирање ризичних улагања, државна помоћ новооснованим учесницима на тржишту, за алтернативне трговинске платформе специјализоване за та предузећа и за трошкове анализирања.

Прописана су и правила која се односе на државну помоћ за истраживање, развој и иновације (основно и индустријско истраживање, експериментални развој и студије изводљивости), државна помоћ за истраживачку инфраструктуру, иновативне кластере, мала и средња предузећа за иновације и за процесне и организационе иновације.

Уредбом су постављени и услови за усклађеност државне помоћи која се додељује за усавршавање и запошљавање теже запошљивих незапослених и особа са инвалидитетом, државну помоћ за спортску и вишенаменску рекреативну инфраструктуру и за локалну инфраструктуру, за развој широкопојасне инфраструктуре, али и регулисање отклањање штетних последица проузрокованих одређеном природном катастрофом.

Влада је усвојила и Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за културу, која се односи на делатности као што су: музеји, архиве, библиотеке, уметнички и културни центри или простори, позоришта, биоскопи, оперске и концертне дворане и другу сличну уметничку и културну инфраструктуру, организације, заводе, установе и институције у области културе.

Овим актом обухваћена су целокупна непокретна и покретна материјална добра и природно наслеђе повезано с културним наслеђем, уметничка или културна догађања и извођења, фестивали, изложбе и остале сличне културне делатности.

Уредба се односи и на делатност писања, издаваштва, продукције, дистрибуције, дигитализације, као и објављивање музичких и књижевних дела, укључујући преводилачку делатност. Такође, прописује критеријуме и услове усклађености државне помоћи за предпродукцију, продукцију и дистрибуцију аудиовизуелних дела, а која је усмерена на стварање или промовисање производа од културног значаја.

Чланови Владе усвојили су Уредбу о утврђивању Програма подршке раду регионалних иновационих стартап и смарт сити центара за 2021. годину, којим се стварају услови за развој стартап заједнице, а младим презутницима се омогућава приступ стручној, менторској, правној, саветодавној и логистичкој подршци за покретање и вођење бизниса.

Нови талас технолошких иновација усмерен је на подизање капацитета градова и општина, што доприноси изградњи дигитализованих заједница будућности – паметних и сигурних градова. За примену овог програма обезбеђено је 45 милиона динара.

Влада је донела одлуку да се успостави портал е-Консултације, као саставног дела портала е-Управа, са циљем да се јавности омогући да на јединствен и равноправан начин електронским путем учествује у процесу припреме и усвајања докумената јавних политика и прописа.

Осим стандардних начина спровођења консултација јавних расправа (округли столови или фокус групе) указала се потреба да се и електронским путем омогући упућивање коментара, сугестија и примедби заинтересоване јавности, и на тај начин укључи најшири круг учесника у ове процесе.

Старо језгро Зрењанина проглашено је за заштићену просторно културно-историјску целину, која се истиче својом историјско-уметничком, архитектонском и урбанистичком вреднoшћу. Њен значај огледа се у културном, просветном, стручном, трговачко-занатском и друштвеном статусу.

Територија на којој се налази данашње старо језгро Зрењанина насељена је од најстаријих времена, тако да се трагови људских насеобина могу пратити од неолита, што потврђују бројни археолошки налази.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here