Mesto za reklamu

17.03.2020.

Народна банка Србије прописала је мораторијум на отплату кредита у трајању од 90 дана или док се не заврши ванредно стање.

Застој у отплати обавеза прописан је за све дужнике који то желе (физичка лица, пољопривреднике и предузетнике и привредна друштва).

У том периоду дужник неће бити у обавези да отплаћује своје обавезе по основу кредита односно лизинга.

Свакако, кажу у НБС, дужници банке односно примаоци лизинга ни након почетка примене ових мера нису спречени да редовно измирују своје обавезе.

„Током трајања ванредног стања банка, као ни давалац лизинга, неће обрачунавати затезну камату на доспела а неизмирена потраживања и неће покретати поступак извршења односно принудне наплате, нити ће предузимати друге правне радње у циљу наплате потраживања од клијената”, кажу у НБС.

Поред тога, банка као ни давалац лизинга од дужника неће моћи да потражују накнаду било којих трошкова у вези са применом усвојених прописа.

„У циљу транспарентности и недвосмисленог информисања клијената, банке и даваоци финансијског лизинга дужни су да обавештење о понуди застоја у отплати обавеза објаве на својим интернет презентацијама, чиме ће се сматрати да је обавештење достављено свим клијентима. Уколико клијент у року од 10 дана од објављивања овог обавештења не одбије наведену понуду, сматраће се да прихвата мораторијум без било каквих обавеза одласка у банку”, наводе из НБС.

Управо истеком овог рока мораторијум почиње да важи, али ће дужници бити у могућности да отплаћују своје обавезе.

Поводом усвојених мера, гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић је изјавила да је финансијска стабилност неопходна и у редовним и посебно у ванредним околностима у земљи.

„Народна банка Србије у координацији са другим државним органима предузима и предузимаће све што је неопходно да заштити стабилност и у ванредним околностима олакша позицију грађана и привреде”, каже Табаковић.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here