Mesto za reklamu

01.05.2022.

Од данас је у Србији обавезна примена новог модела електронске фискализације, тако да су од 1. маја сви обвезници дужни да издају нове фискалне рачуне са QР кодом, како би наставили да раде у складу са законом.

Како је најавило Министарство финансија, од сутра ће у јавном сектору почети и примена система електронских фактура.

Транзициони период за прелазак на нови модел фискализације је почео 1. новембра и завршава се данас. У току трајања транзиционог периода паралелно су функционисали стари и нови модел, који ће од сутра бити обавезан за све обвезнике фискализације.

Држава је, како порески обвезници не би имали трошак преласка на нови модел фискализације, обезбедила субвенције у износу од 100 евра по уређају и 100 евра по локацији за све који су се пријавили за ту врсту помоћи, а за привреднике који нису у систему ПДВ-а тај износ је био већи за 20 одсто.

За субвенције се пријавило 130.966 обвезника фискализације, а укупно је у ту сврху исплаћено око пет милијарди динара.

Предности које доноси нови систем су бројне, и за државу, и за привреду и за грађане, јер се на тај начин сузбија нелојална конкуренција и омогућава ефикаснија борба против сиве економије, олакшава пословање, смањују трошкови на дужи рок, укида се непотребно администрирање и ствара бољи пословни амбијент.

Наиме, укида се трошак фискализације/дефискализације каса, годишњих сервиса фискалних уређаја, нестаје трошак куповине и складиштења такозваних контролних трака, укида се претплата код мобилних провајдера за ГПРС, наводи Министарство.

Такође, новим моделом фискализације се стварају услови за ефикасно праћење и контролу пореских обвезника код којих постоји ризик од избегавања плаћања пореза.

Уједно, ревносни обвезници фискализације ће бити поштеђени непотребних контрола. Омогућава се и већи број пореских контрола у седишту пореског органа, што ће смањити потребу за теренским контролама. С обзиром да ће инспектори добијати квалитетне податке, време које су уштедели могу да искористе за друге задатке.

Оно што је важно за грађане јесте да нови модел фискализације предвиђа постојање QР кода на сваком фискалном исечку, чиме купци, односно корисници услуга, могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом и чијим скенирањем мобилним телефоном купац успоставља везу са Пореском управом и добија информације да ли је његов рачун оригинал, да ли је прослеђен у ПУ или не.

Тако је сваки купац уједно и контролор фискалних рачуна што повећава могућност откривања свих који фалсификују фискалне рачуне.

Када је реч о новом систему електронских фактура, од сутра наступа обавеза субјекта јавног сектора да прими и чува електронску фактуру, и да издаје електронске фактуре другом субјекту јавног сектора.

Такође, сутра наступа обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора.

То значи да од сутра пословање са државом постаје економичније и сигурније, а Законом о електронском фактурисању прописан начин слања, примања и чувања е-фактура ће постепено усвојити и привредни субјекти у међусобним трансакцијама.

Обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува електронску фактуру издату од стране субјекта јавног сектора, примењиваће се од 1. јула 2022. године.

На крају, обавезе издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката приватног сектора наступају од 1. јануара 2023. године.

То су уједно и датуми од када се примењује обавеза да се електронски евидентира обрачун пореза на додату вредности.

Коришћење система електронских фактура ће бити бесплатно, а бенефити које ће овај систем донети су бројни, оценило је Министарство. Применом Закона о електронском фактурисању, привредни субјекти који су у систему пореза на додату вредност моћи ће да рачунају да ће се знатно убрзати поврат ПДВ-а. Наиме, уколико се улазна и излазна фактура поклопе у систему, омогућиће се много бржи поврат ПДВ-а, а не као што је до сада рок био 45 дана.

Тиме ће бити решена једна од основних замерки које се могу чути од стране привреде, када је у питању поврат ПДВ-а. Употребом система електронског фактурисања, то питање ће у потпуности бити решено.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here