1. 09. 2020.

Министарство правде Владе Републике Србије саопштило је да данас почиње са радом Кол центар Адвокатске коморе Србије за бесплатну правну помоћ, преко кога ће јединице локалне самоуправе упућивати све одобрене захтеве за одређивање адвоката по редоследу за пружање бесплатне правне помоћи.

У саопштењу се подсећа на то да је успостављање овог центра предвиђено Протоколом о размени података у поступку упућивања на адвокате ради пружања бесплатне правне помоћи, који су Министарство правде и Адвокатска комора Србије потписали у фебруару ове године.

Кол центар користе искључиво локалне самоуправе за одређивање адвоката за бесплатну правну помоћ и није намењен за директан контакт са грађанима.

Процедура предвиђа да овлашћено лице у јединици локалне самоуправе позивом Кол центра наводи назив органа локалне самоуправе, име овлашћеног лица, име и презиме корисника којем је потребан адвокат и орган пред којим треба да се води поступак.

Оператер Кол центра преко посебне апликације позива адвокате по редоследу, а потом овлашћеном лицу јединице локалне самоуправе даје обавештење о оном који је прихватио бесплатну помоћ.

Закон о бесплатној правној помоћи, чија је примена почела 1. октобра 2019. године, прописује да се бесплатна правна помоћ састоји од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране.

У Регистру пружалаца бесплатне правне помоћи и подршке, који је објављен на интернет страници Министарства правде и редовно се ажурира, регистровано је 150 јединица локалних самоуправа, а на списку је више од 3.672 адвоката за пружање ове врсте правне помоћи.

Како поменути закон омогућава и бесплатну правну подршку, која се састоји од пружања опште правне информације, попуњавања формулара, састављања јавнобележничке исправе и посредовања у решавању спорова, у истом регистру се налазе и пружаоци овог вида услуге.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here