Mesto za reklamu
  1. 12. 2021.

Од 1. јануара неопорезиви износ зараде са садашњих 18.300 динара биће увећан на 19.300 динара, а из Министарства финансија кажу да ће та измена растеретити привреднике, подстицати запошљавање, прилив инвестиција и привредни раст.

Истовремено, смањења је стопа доприноса за ПИО на терет послодавца за 0,5 одсто и том мером смањује се пореско оптерећење просечне нето зараде за око један процентни поен, а то је за привреду укупна уштеда од око 17,2 милијарди динара, јер се држава одрекла прихода, кажу из Министарства финансија.

Ради подстицања запошљавања, уводе се две нове пореске олакшице, као и продужење периода примене постојећих пореских олакшица за запошљавање одређених категорија лица.

Прва олакшица односи се на послодавца који заснива радни однос са новим лицем, које у периоду од 1. јануара 2019. године до 28. фебруара 2022. године није било осигураник као запослени/предузетник/оснивач или запослен у сопственом привредном друштву.

Послодавац се ослобађа обавезе плаћања 70 одсто обрачунатог и обустављеног пореза на зараде тог лица која је већа од 76.500 динара месечно, за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2024. године.

Друга олакшица се односи на послодавце – правна лица који у оквиру своје делатности на територији Србије обављају истраживање и развој, у виду ослобођења од плаћања 70 одсто обрачунатог и обустављеног пореза на зараде лица која су непосредно ангажована на пословима истраживања и развоја.

Продужење периода примене постојећих пореских олакшица одређено је за запошљавање нових лица у виду права на повраћај дела плаћеног пореза по основу зараде новозапосленог лица, у проценту од 65 одсто до 75 одсто, са 31. децембра 2021. на 31. децембар 2022. године.

Такође, продужење важења олакшице за послодавце који заснују радни однос са квалификованим новозапосленим лицем, у виду ослобођења од обавезе плаћања пореза по основу зараде тих лица, као и прецизирање додатних услова за продужење остваривања права на ослобођење по основу зараде квалификованог новозапосленог лица до 2025. године.

Послодавац се ослобађа обавезе плаћања пореза на зараду у 2023. години за 50 одсто, у 2024 години за 40 одсто и у 2025. години за 30 одсто.

Право на продужење примене олакшице може да оствари послодавац који је на дан 31. децембра 2020. године имао највише до 30 запослених.

У циљу повећања подстицаја за иновационе делатности, у оквиру пореског ослобођења за послодавце, по основу пореза на зараде оснивача који су запослени у новооснованом привредном друштву које обавља иновациону делатност, предложено је брисање услова за коришћење олакшице који се односи на период у коме је основан послодавац, са циљем да пореско ослобођење постане трајна мера.

Према важећој одредби, право на пореско ослобођење може да оствари послодавац који је основан закључно са 31. децембром 2021. године.

Такође, од 1. јануара биће ослобођења од пореза на капитални добитак по основу уноса ауторског и сродних права и права индустријске својине у целости као неновчани улог у капитал привредног друштва резидента Србије.

Од идуће године изузимају се од опорезивања накнаде које остварују студенти који обављају учење кроз рад као материјално и финансијско обезбеђење сагласно закону којим се уредује дуални модел студија.

У циљу омогућавања додатног рока за потпуно уређење статуса лица која самостално обављају нестандардне облике рада (радници на интернету, фриленсери), постојећи модел опорезивања наставиће да се примењује до ступања на снагу нових правила.

Дакле, предлаже се продужење периода у оквиру кога остварени приходи по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем, имају порески третман прихода за које се пореска обавеза утврђује решењем пореског органа.

Порез се не плаћа на приходе остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње уз признавање нормираних трошкова у висини 50 одсто од остварених прихода.

На такав начин опорезују се приходи остварени закључно са 31. децембром 2022. године.

Народна скупштина Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана на седници одржаној 26. новембра 2021. године.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here