Mesto za reklamu
  1. 02. 2022.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије упутило је данас позив свим грађанима да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак (ЈБС) и, ако јесу, да ли су им уписани лични подаци тачни како би могли да остваре право гласа на изборима који ће бити одржани 3. априла.

Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и може се извршити непосредно у општинској, односно градској управи у којој грађанин има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица, као и електронским путем на званичној интернет страници Министарства.

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Србије који имају бирачко право. Води се путем савремених технологија, као електронска база података и свакодневно се ажурира по јединственој методологији.

ЈБС води Министарство државне управе и локалне самоуправе, док ажурирање бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе врши општинска, односно градска управа. Ажурирање дела бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе од стране општинске, односно градске управе обухвата: упис, брисање, измене, допуне или исправке по службеној дужности или на захтев грађана, о чему се доноси одговарајуће решење.

Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права, а бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.

У бирачки списак уписују се пунолетни и пословно способни држављани Србије, односно лица која имају бирачко право – према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Поступак уписа, промена (измена, допуна или исправка) и брисања из бирачког списка спроводи се по службеној дужности или на захтев грађана. Грађанин захтев за промену у бирачком списку подноси општинској, односно градској управи по месту његовог пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на подацима из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа (нa пример, изводи из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, лична карта, доказ о пребивалишту, уверење о држављанству, правноснажно решење о враћању пословне способности) о чему одговарајуће решење до закључења бирачког списка (15 дана пре дана избора, односно до 18. марта) доноси општинска односно градска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора решење доноси Министарство.

Подносилац захтева може на решење општинске, односно градске управе поднети жалбу Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 24 часа од дана када је решење примио, а против решења Министарства може се поднети тужба Управном суду у року од 24 часа од дана када је решење примљено.

Такође, Министарство обавештава бираче који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Србије, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (до 12. марта у поноћ), могу поднети захтев да се у ЈБС упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Више информација можете наћи на сајту ресорног министарства, у одељку обавештења.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here