Mesto za reklamu
  1. 11. 2021.

Скупштина Србије усвојила је вечерас Предлог о именовању 11 чланова Националног савета за културу, као и свих 14 предлога закона о изменама и допунама закона који су данас били пред посланицима.

Посланици су усвојили предлог да чланове Националног савета за културу, тог важног стручног и саветодавног тела, чине Зоран Вапа кога је предложио Републички завод за заштиту споменика културе, Жељко Марковић (Државни архив Србије), Горан Васић (Народни музеј), Владимир Пиштало (Народна библиотека Србије), Небојша Кундачина (Народно позориште), Невена Даковић (Југословенска кинотека), Иван Јевтић (САНУ), Злата Бојовић (САНУ), Исидора Бјелаковић (Матица српска), Андраш Урбан и Сузана Кујунџић Остојић са листе националних савета националних мањина.

Народна скупштина усвојила је Предлог закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему, Предлог закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

Такође, посланици су једногласно прихватили и Предлог закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Усвојили су и Предлог закона о буџетској инспекцији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији, Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину, такође је усвојен, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју.

Народна скупштина усвојила је и Предлог закона о регулисању обавеза Србије према Међународном монетарном фонду (ММФ) по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права одобрених Одлуком Одбора гувернера ММФ-а од 2. августа.

Посланици су већином гласова усвојили и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између КфW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју представља министар финансија као “зајмопримац“ за Програм “Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза I”.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here