Mesto za reklamu
  1. 03. 2019.

Скупштина Србије усвојила је данас Закон о туризму, којим се омогућава већа заштита корисника туристичких услуга и смањује сива економија, али и наше законодавство усклађује са нормама ЕУ у делу који се односи на организована путовања и повезане туристичке аранжмане.

Кључни циљ овог закона јесте унапређење и координација свих актера и приватног сектора у туризму ради унапређења конкурентности Србије као туристичке дестинације.

У наредном периоду очекују се појачане контроле пословања туристичких агенција (уговори, плаћања, издавање фискалних рачуна), рада туристичких водича, али и путовања за сопствене потребе.

Када је реч о овлашћењу туристичких инспектора, уведена је и могућност да они могу наступити као анонимни корисници услуге, што представља новину.

Такође, прописује се рок важења легитимација за туристичке водиче на десет година, а први пут се уводи могућност полагања испита за туристичке водиче на знаковном језику.

Посланици су усвојили и Закон о угоститељству, а као приоритетан задатак наведена је борба против сиве  економије.

Локалним самоуправама су дата шира овлашћења, али и одговорност, посебно у вођењу дела евиденције свих субјеката који пружају услуге смештаја.

Законом се уводи и централни информациони систем у области угоститељства и туризма е-туриста који садржи све податке о пружаоцима услуге смештаја.

Циљ успостављања електронског система пријаве и одјаве туриста јесте, између осталог, смањење бесправног рада.

Изменама и допунама Закона о безбедности хране, које су  данас усвојене, обезбеђује се висок ниво заштите живота и здравља људи и интереса потрошача, као и ефикасно функционисање унутрашњег и међународног промета.

Законом је изузета генетски модификована храна (ГМО) која је, како се наводи у образложењу, дефинисана другим прописом.

Уводи се нови концепт којим су обухваћени сви сектори у ланцу хране, укључујући и производњу хране за животиње, примарну производњу, складиштење, транспорт хране и малопродају, чиме је систем безбедности хране у Србији постао свеобухватан и интегрисан.

Такође, предвиђено је оснивање Савета за безбедност хране,  који би био задужен за давање научног мишљења и помоћ надлежним органима, као и за предузимање хитних мера.

Скупштина Србије усвојила је данас и сет просветних закона, међу којима су измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања, којима је предвиђено да Математичка гимназија у Београду и Гимназија “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду добију статус установа од посебног националног значаја.

То престижно звање имају Институт за физику, Институт за хемију, технологију и металургију, Институт за ратарство и повртарство, Институт за биолошка истраживања и Београдски универзитет.

Измене и допуне Закона о предшколском образовању односе се искључиво на електронско вођење администрације у предшколским установама.

Изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања предвиђено је враћање бројчаног оцењивања другог језика и улазак тих оцена у просек закључне оцене.

Такође, измене и допуне односе се на прецизирање одредаба које се односе на узраст и тачан број деце која се могу уписати у развојну групу у предшколској установи, оснивање Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања – Центар за образовну технологију, као и на приговоре на закључну оцену, начин заснивања радног односа директора и успостављања јединственог информационог система просвете.

 „Српска стварност“ / србија.гов.рс /

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here