Mesto za reklamu
  1. 12. 2021.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, у циљу побољшања услова за задовољење њихових основних потреба, подстицаја рађања деце и пружања подршке материјално угроженим породицама, породицама са децом са сметњама у развоју, децом са инвалидитетом, као и деци без родитељског старања.

Овим изменама родитељски додатак повећан је са досадашњих 100.000 на 300.000 динара, исплаћује се једнократно и односи се на прво дете које је рођено 1. јануара  2022. године и касније.

Друга нова мера популационе политике је ново право  које је дефинисано под називом право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета.

Ово право ће моћи да оствари свака мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније, под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да први пут стиче у својину породично-стамбену зграду или стан на територији Србије.

Право може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је  дете рођено на територији Републике Србије и/или је држављанин Републике Србије.

Изузетно, у случају смрти мајке детета,  право може остварити отац детета.

Влада Србије усвојила је Закључак о сагласности да Министарство здравља предузме све мере из своје надлежности с циљем запошљавања најбољих 200 дипломаца медицинских факултета у здравственим установама у Републици Србији.

У наставку тенденције даљег подстицања позитивне селекције кадрова у здравственом систему и омогућавања младим лекарима да раде и усавршавају се у својој земљи, чини се крупан корак ка спречавању одласка младих лекара из Србије, што доприноси даљем развоју српске медицине.

Влада Србије на овај начин подржава најуспешније студенте који су својим радом, знањем и трудом постигли изузетне научне и академске резултате и омогућава им да наставе своје усавршавање у областима медицине у оквиру државног система здравствене заштите.

На данашњој седници, такође, је усвојен Закључак о сагласности да Министарство здравља предузме све мере из своје надлежности с циљем запошљавања најбољих 500 дипломаца средњих медицинских школа у здравственим установама у Републици Србији.

Овим одлукама Влада Србије жели да допринесе поправљању старосне структуре кадрова у здравственим установама и побољшању нивоа здравствене заштите ангажовањем најбољих здравствених радника високе и средње стручне спреме.

Влада Србије усвојила је решење о престанку мандата директора полиције Владимира Ребића.

На седници је усвојен Закључак о препорукама високошколским установама у вези са студентима који су постали родитељи и спречени су да прате наставу, извршавају предиспитне обавезе и полажу испите.

У циљу подстицања наталитета и мотивацију студената да се определе за рађање деце, Влада Србије препоручила је мере високошколским установама чији је оснивач Република Србија, а које се односе на услове за упис у наредну годину студија, број и термине испитних рокова, поступак мировања права и продужетка рока за завршетак студија.

Усвојен је и Закључак о сагласности да се у складу са Уредбом којом се уређују мере за спречавање и сузбијање заразне болести Covid – 19 на основу фактичког реципроцитета, прихвате потврде о потпуној вакцинацији против болести Covid – 19 које издају надлежни органи или установе Републике Кубе и Исламске Републике Мауританије и дозволи улазак у Републику Србију лицима која поседују потврде које издају надлежни органи или установе наведених држава, без негативног PCR теста на присуство SARS-COV-2 или антиген FIA RAPID теста.

Наведена одлука о реципроцитету односи се на вакцине: AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer Bio NTech, Janssen, Moderna, Sinovac и Covishield.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here