Impressum

PODACI ZA POSLOVNU IDENTIFIKACIJU

 Pun naziv: „SRPSKA STVARNOST“– Glasilo Srba u dijaspori, regionu i matici

 • Osnivač: Asocijacija „Srpska veza“ za unapredjenje i razvoj veza sa Srbima u svetu i naroda sa kojima žive /Datum osnivanja: 19. 08. 1996./
 • Upisan u Registar glasila u APR IN000548
 • Datum upisa u Registar glasila u APR: 03. 2017.
 • Glavni urednik: Dušan Milovanović
 • Email adresa: srpska@rs
 • Poreski identifikcioni broj PIB: 103694586
 • Matični broj: 17592556
 • Naziv banke gde se vodi tekući račun: Banca Intesa A.D. Beograd
 • Broj tekućeg računa kod banke: 160-354493-08
 • Naziv banke gde se vodi devizni račun: Banca Intesa A.D. Beograd
 • Broj deviznog računa / partija br.: 00-508-0003951.4

IBAN br.: RS35160005080003951408