O nama

„Srpska stvarnost“ je jedinstveno multimedijsko glasilo koje informiše naše ljude o događajima u dijaspori, regionu i matici, sa bitnim informacijama koja se posebno tiču naših ljudi u rasejanju, ali i onih koji žive u Srbiji.
„Srpska stvarnost“ informiše najširi auditorijum, ali je i servis glasila u rsejanju koji će moći da prenose njihove informacije. Takođe, prenosiće informacije, fotografije i video zapise iz dijaspore i regiona i stavove pojedinaca i sve to će staviti na raspolaganje medijima. Takvo glasilo ne postoji, a pripremaće ga redakcija vrhunskih profesionalaca. Ciljna grupa su naši ljudi u dijaspori, regionu i matici, kao i svi mediji u rasejanju i matici. Cilj glasila jeste bolje informisanje naših ljudi u svetu o događajima u Srbiji koji se njih tiču, kao i upoznavanje naših ljudi u matici o događajima u srpskoj zajednici u svetu i predstavljanje naših uspešnih ljudi u svetu o kojima se nedovoljno zna.
„Srpska stvarnost“ neguje kratke informacije i izveštaje prilagođene mediju i ilustrovane dobrim fotografijama, ali će prenositi i stavove i komentare na određene važne teme, koje nam nedostaju.
U redakciji „Srpske stvarnosti“ okupili su se vrhunski novinari, profesionalci, koji su i dobri poznavaoci prilika o kojima će izveštavati i kojima će se baviti.
Nažalost, našim rasejanjem bavili su dosada mnogi uzgred, a i u većini redakcija to je bila sporedna stvar. Državne institucije tim problemima takođe nisu pridavali dužnu pažnju. Otuda je naša dijaspora ostala jedan od naših velikih neiskorišćenih potencijala
Cilj projekta jeste unapređivanje saradnje Srba u dijaspori i regionu, sa matičnom državom, uz napomenu da ta saradnja treba da donese korist i državi matici i pojedincima koji se u te procese uključe, pa čak i državama u kojima danas žive naši ljudi. O povezivanju i značaju tog povezivanja povremeno se piše i govori, ali bez dubljeg isticanja značaja tih veza.

Ciljna grupa „Srpske stvarnosti“ su svi društveni slojevi, posbno intelektualci, ali će obraćanje javnosti biti jednostavno i razumljivo svima. Računamo da će za takve sadržaje biti zainteresovani i mediji kojima ćemo predložiti da prenose naše informacije bez ikakvih uslovljavanja i posebnih uslova.
Iako smo svesni da nas neće svi čitati, verujemo da će povremeno pratiti naš sajt i oni sa specifičnim zahtevima. Možda ih redovne rubrike neće mnogo interesovati, jer recimo obilje informacija iz Srbije oni će pratiti na portalima dnevnih novina i agencija. Ono što će na portalu „Srpske stvarnosti“ moći da pronađu jesu korisne informacije za one naše ljude koji žive u svetu i ono što će ih posebno privući jeste profesionalni nivo na kome ćemo insistirati i na našem sajtu neće biti primitivizma i neproverenih informacija koji su slika naše novinarske svakodnevnice.
U pripremanju tekstova imaćemo proverene izvore informisanja i krasiće nas tačnost i preciznost informacija. Poštovaćemo moral, dostojantvo i privatnost pojedinaca i važeće novinarski kodekse. Kao redovne rubrike imaćemo beleženje događaja koji interesuju naše ljude u svetu, kao i događaje iz rasejanja, koje ćemo prenositi našoj javnosti. Naši reportera iz sveta beležiće sve ono što može da interesuje naše ljude u Srbiji iz života Srba u svetu. Posebno će biti značajni njihovi komentari i poruke koje nam budu slali iz sveta, sa njihovim viđenjem iz dalekog sveta.
Imajući u vidu značaj koji matična država ima od veza sa rasejanjem, za očekivati je da država pomaže ovakve projekte. To je naznačeno i u oficijelnim stavovima države u odnosu na dijasporu. Ovakav medij može da odigra važnu ulogu u isticanju značaja bobr protiv asimilacije i očuvanja nacionalnog identiteta Srba u svetu. Jer, država ne čini dovoljno na tom planu, pa otuda imamo situaciju da iako mladi u velikom broju odlaze u svet, da ih je tamo sve manje i manje. To je pored činjenice da u matičnoj državi više ljudi umire, nego što se rađa, možda najveća pretnja da možemo nestati kao narod.

Osnivač i izdavač „Srpske stvarnosti“ je najstarija organizacija u matici koja se bavi dijasporom – „Srpska veza“ /postoji preko 20 godina/. Organizovala je veliki broj najuspešnijih skupova u Srbiji sa našim rasejanjem i objavila više knjiga koje se tiču unapređivanja saradnje dijaspore i matice. Osećajući veliku prazninu koja postoji u ovoj oblasti pokrenula je specijalizovani medij koji će koristiti široki auditorijum, a na posredan način i preko medija kojima će ustupati svoje informacije, nez ikakvih ograničenja i bez ikakve finansijske nadoknade.
Za plasman sadržaja koje nudi bilo koji medij, najvažnija je marketinška podrška. Kako je reč o internet mediju podrazumeva se da je za to posebno pogodan medij za promovisanje internet, odnosno društvene mreže. Taj oblik oglašavanja je izuzetno značajan i za „Srpsku stvarnost“ i otuda će se tome posvetiti posebna pažnja, a za to su potrebna i posebna sredstva koja smo planirali u projektu.
Na ovom projektu biće angažovano oko 10 saradnika u svojstvu honorarno angažovanih novinara u različitim zvanjima i više volontera, pre svega studenata sa odgovarajućih fakulteta. Imaćemo i veći broj saradnika iz sveta koji će bez posebnih honorara raditi za „Srpsku stvarnost“.
„Srpska stvarnost“ ima na raspolaganju kancelarije na prestižnom mestu, opremljenu sa desetak kompjutera, internetom i više direktnih telefonskih linija.
Trenutno veb sajt izdavača, koji je tek odnedavno inoviran posećuje skroman broj posetilaca, ali pokretanjem sopstvenog medija i uz veliku medijsku podršku očekujemo veliku posetu. Bićemo umreženi sa svim značajnim srpskim portalima u svetu.
Autorski tim koji vodi «Srpsku stvarnost» ima veliki broj priznanja struke i javnih priznanja i odlikovanja.
U pitanju je novoosnovano glasilo, koje će imati i dnevne informativne sadržaje.
U Beogradu, avgust 2018.