Podrška glasilu

Poštovani čitaoci i prijatelji “SRPSKE STVARNOSTI”,

Mi nismo klasično komercijalno glasilo, nemamo trajne izvore finansiranja i nekoga ko finansira naš rad. Mi verujemo da radimo jedan nacionalno koristan posao i da će to mnogi prepoznati i da će nam u tome pomoći. Očekujemo da ćemo marketingom obezbediti odredjena sredstva i pozivamo potencijalne sponzore da nam oglašavanjem pomognu, ostvarujući svoje interese.

U isto vreme računamo i na donatore koji nam mogu pomoći na različie načine. Evo i kako to možete učiniti:

Ako smatrate da 120 dinara /1 evro/ nije previse za “SRPSKU STVARNOST”, pozovite: 0900/ … …

Pozivati možete sa fiksnih telefona i mreže mobilne telefonije 064, 065 i 066 i sa brojeva koji su preneti od drugih provajdera.

Možete da pozivate i preko VIP mreže 060 i 061 i sa brojeva prenetih od drugih provajdera.

________________________________________________________________________

Ukoliko ste u mogućnosti da pomognete “Srpsku stvarnost” sa 200, 300, 500, 1.000 ili više DINARA, to možete učiniti na ovaj broj tekućeg računa kod Banca Intesa ad Beograd:

160-354493-08  za Asocijaciju “Srpska veza” /”Srpska stvarnost”/:

________________________________________________________________________

Ako ste u mogućnosti i voljni da pomognete sa 10 ili više EURA, nalog za uplatu popunite ovako:

_______________________________________________________________________

Ako odlučite da donirate 10 ili više US$, nalog popunite na ovaj način:

________________________________________________________________________

Ukoliko želite da “Srpsku stvarnost” pomognete u nekoj drugoj valuti, bankarski nalog popunite ovako:

_______________________________________________________________________

U naznaci računa za uplatu neka vas ne zbunjuje “Srpska veza” to je “Srpska stvarnost”.  Asocijacija “Srpska veza”, je naš osnivač I izdavač. To je najstarija srpska organizacija koja se u matici preko 20 godina bavi našim ljudima u našem rasejanju.

Sve donacije obavljene putem ove stranice obračunavaju se u dinarima (RSD).

Zbog ograničenja sistema za onlajn donacije, najmanji iznos koji možete donirati ovim putem je 500 dinara. Ukoliko želite da naš rad podržite manjim iznosom, to možete učiniti uplatom na tekući račun, ili slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara na broj …. .

“Srpska stvarnost” će trajno držati na sajtu imena svojih darodavaca, koji to žele. Ako ste sa tim saglasni e-mail za vezu sa redakcijom je: srpskastvarnost@gmail.com  Posredstvom istog e-mail-a možete kontaktirati sa redakcijom i bilo kojim drugim povodom.

“Srpsku stvarnost”  želi da ponudi  više i da budemo brži i moderniji, da za “Srpsku stvarnost”  profesionalno radi veći broj novinara i drugih saradnika. To možemo samo uz Vašu pomoć.

Pomozite “Srpsku stvarnost”, ako ste u prilici.

Unapred Vam dugujemo veliku zahvalnost!

          REDAKCIJA “SRPSKA STVARNOST”

 

Napomena: „Srpska stvarnost“ garantuje zaštitu privatnosti podataka svih naših donatora!

“Srpska stvarnost” podatke o svojim donatorima i saradnicima prikuplja i koristi isključivo u svrhe pružanja kvalitetnih i pravovremenih informacija donatorima o utrošenim sredstvima.

Ovi podaci se tretiraju kao poverljivi i dostupni su samo zaposlenima u “Srpskoj stvarnosti” angažovanim na prikupljanju sredstava.

Rukovodstvo “Srpske stvarnosti” je odgovorno za zaštitu privatnosti donatora.

Sigurnost podataka tokom procesa onlajn doniranja garantuje procesor platnih kartica, dok se celopkupan proces doniranja obavlja na stranicama banke, bez mogućnosti da ti podaci u bilo kom trenutku budu dostupni “Srpskoj stvarnosti”.