Uslovi korišćenja

Korišćenjem ili pristupanjem web portalu “Srpska stvarnost” prihvatate poštovanje Uslova korišćenja ovog portala. Preuzimanje tekstova medijskih kuća i drugih, kao  i prenošenje tekstova ovog portala, moguće je uz poseban dogovor sa Odgovornima portala, sa preciziranjem prava i obaveza.

– Svi sadržaji objavljeni na ovom web portalu prenose lične stavove autora i komentatora i ne predstavljaju stavove odgovornih Portala, u daljem tekstu osnivača, uredništva, redakcije i administratora portala.

– Odgovorni portala ne preuyimaju odgovornost za tačnost, potpunost i istinitost sadržaja postavljenih na portalu i iznetih stavova u njima.

– Korisnici portala se obavezuju  da neće postavljati poruke ili komentare koji sadrže uvrede, pretnje, psovke, ružne reči, pornografiju, klevete, pozive na nasilje, izražavanje nacionalne netrpeljivosti, nazivanje pripadnika drugih nacionalnosti pogrdnim imenima. Svi oblici nacionalne, rasne, verske, seksualne, rodne i bilo kakve druge mržnje i/ili netolerancije su najstrože zabranjeni.

– Informacija iz privatnog života, odnosno lični pisani zapisi (pismo, dnevnik, zabeleška, digitalni zapis i slično), zapis ličnosti (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i slično) i audio zapis u bilo kom formatu – ne može se objaviti bez saglasnosti lica na koga se to odnosi, ako se iz toga može zakqučiti o kome se to radi.

– Lični pisani zapisi ne mogu se objaviti ni bez saglasnosti  onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.

– Po prijavi ili saznanju da je na portalu postavljen sadržaj koji predstavlja informaciju iz privatnog života, odnosno lični pisani zapis, fotografije ili audio i video zapis, administratori će otkloniti takav sadržaj. Odgovorni za postavljanje takvog sadržaja preuzimaju odgovornost – zakonsku i materijalnu i protiv njih će biti pokrenut i postupak za nadoknadu štete pričinjene na taj način.

-Nije dozvoljeno korišćenje materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, osim ukoliko imate odgovarajuće ovlašćenje za korišćenje tudjeg autorskog dela. Odgovorni portala ne snose odgovornost za takve materijale, a odgovornost će snositi isključivo korisnik koji ih je postavio. Po prijavi ili saznanju da je na  portal postavljen materijal čije korišćenje predstavlja povredu tudjih autorskih prava, administrator će ukloniti takav sadržaj. Korisnik koji je odgovoran za postavljanje tuđeg autorskog materijala nadoknadiće portalu svu štetu prouzrokovanu na taj način.

– Svako oglašavanje – komercijalno, političko ili druge vrste nije dozvoljeno na portalu.

-Postavljanje linkova externih web adresa u kontekstu teksta ili diskusije je dozvoljeno, samo ukoliko se ne odnosi na reklamne sadržaje.

– Namerno i svako duže ometanje drugih korisnika neće biti tolerisano, a korisnik koji se ponaša suprotno ovim Pravilima upotrebe biće sankcionisan.

– Korisnička imena koja su uvredljiva ili su usmerena protiv neke osobe ili grupe će biti izbrisana.

– Ukoliko uočite sadržaj za koji smatrate da je u suprotnosti sa ovim Pravilima upotrebe, bez obzira da li se odnosi na Vas ili nekog drugog, a smatrate da je uvredljiv i da ima neprimeren sadržaj, najlepše Vas molimo da o tome odmah obavestite našeg administratora.

– Odgovorni portala nemaju obavezu da pojedinačno obrazlažu razloge za uklanjanje poruka i zadržavaju pravo da ukinu svaki nalog korisnika koji krše Kodeks upotrebe, bez prethodnog obaveštenja.

– Banovanje (sankcionisanje) korisnika može da bude vremensko ograničeno ili trajno. Otvaranje novog naloga korisnika koji je privremeno ili trajno sankcionisan nije dozvoljeno i neće biti tolerisano.

– Korisnici koji zloupotrebe privatne poruke za slanje pornografskih sadržaja, pretnje, vređanje i ometanje korisnika biće udaljeni kao korisnici portala. Neophodno je da nas primalac takvih poruka obavesti o tome slanjem odgovarajuće poruke administratoru portala, kome možete pisati i ukoliko imate pitanja ili Vam je potrebna neka pomoć.

– Korisnici koji ostavljaju komentare na portalu i pišu pod pseudonimom ne mogu biti diskriminisani u odnosu na one koji su objavili svoja imena.

– U postupku registracije birate svoje korisničko ime. Pomoću korisničkog imena se registrujete. U cilju vaše zaštite i zaštite vaših podataka obavezujete se da svoju šifru nećete otkriti drugim licima osim administrator portala Takođe se obavezujete da ne koristite naloge drugih lica. Preporučujemo da šifra za vaš nalog bude složena i originalna.

– Prilikom registracije za naš portal pristajete da administraciji sajta ostavite lične podatke koje prikupljamo isključivo  radi Vaše registracije i u drugu svrhe se ne mogu koristiti.

– U potpunosti ste odgovorni za tačnost podataka koje ste prosledili o sebi. Svaka informacija za koju Odgovorni portala ocene da je nepristojna i u suprotnosti sa postavljenim Pravilima upotrebe biće uklonjena sa ili bez prethodnog obaveštenja korisnika.

– Odgovorni portala će štititi privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Obavezuju se da privatne podatke korisnika neće distribuirati drugim licima, osim uz dozvolu korisnika, ili u slučaju teškog kršenja Pravila upotrebe ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

– Posebno naglašavamo da se svaki Vaš komentar ili poruka, kao i Vaša IP adresa čuvaju ukoliko ih administrator šbog nepoštovanja i kršenja Pravila upotrebe Napominjemo da se svaki komentar ili poruka, kao i vaša IP adresa, čuvaju za slučaj da vaša poruka, komentar ili nalog budu ukinuti zbog grubog nepoštovanja i kršenja Pravila upotrebe.

-Upozoravamo da je zabranjeno neovlašćeno skidanje i korišćenje u bilo koje svrhe tekstova i fotografija koji budu postavljeni na portalu. Svaki korisnik koji na ovaj način povredi tuđe autorsko pravo odgovoran je za svu štetu koju portal bude imao i dužan je da je nadoknadi.

– Odgovorni portala zadržavaju pravo promene Uslova korišćenja portala bez upozorenja korisnicima. Korišćenjem bilo kog sadržaja portala smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.