Mesto za reklamu
  1. 05. 2019.

Агенција за привредне регистре (АПР) покренула је принудну ликвидацију код 7.500 привредних друштава и најављује покретање тог поступка код још 15.500 предузећа.

Како се наводи у саопштењу АПР-а, поступак принудне ликвидације покренут је јуче код 7.500 друштава код којих су се испунили разлози прописани Законом о привредним друштвима, јер нису доставила годишње финансијске извештаје за две узастопне године, 2015. и 2016, до краја пословне 2017. године.

АПР додаје да ће наредних дана наставити са овим послом и да ће покренути поступак принудне ликвидације код преосталих око 15.500 друштава, како би се из правног живота искључили субјекти који не послују у складу са законом, са циљем да се повећа правна сигурност пословања и подигне ниво транспарентности привреде.

Поступак принудне ликвидације по службеној дужности спроводи регистратор привредних субјеката, доношењем решења о покретању принудне ликвидације за свако појединачно привредно друштво, на основу кога се друштво преводи у статус „у принудној ликвидацији”, који се објављује уз пословно име друштва, објашњавају из АПР-а.

Истовремено се објављује оглас о покретању принудне ликвидације за свако појединачно друштво у непрекидном трајању од 60 дана, на сајту АПР-а (www.apr.gov.rs), у Регистру привредних субјеката, у одељку: Претрага података, на линку: Претрага огласа и обавештења.

Тек након истека прописаног рока од 60 дана, регистратор ће предузети следећи корак и у наредном року од 30 дана брисаће наведена друштва по службеној дужности.

Од датума преласка у статус друштва у принудној ликвидацији, односно од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији, друштва могу да наставе са радом, али не могу да предузимају нове послове већ само да завршавају започете, укључујући и измирења доспелих обавеза, као и плаћања за текуће обавезе друштва и обавезе према запосленима.

Не исплаћује се учешће у добити, односно дивиденда, нити се имовина друштва може расподељивати члановима друштва пре брисања друштва из регистра.

Сви судски и управни поступци у односу на друштво које је у принудној ликвидацији, прекидају се, а друштво не може ни да региструје промене података у Регистру привредних субјеката од дана објављивања огласа о принудној ликвидацији на сајту АПР-а, наводи се у саопштењу.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here