Mesto za reklamu
  1. 06. 2022.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница, како би се заштитило тржиште и спречиле деформације у формирању цена роба које су од изузетне важности за снадбевање потрошача, нарочито сиромашнијих социјалних категорија.

Овом уредбом ограничавају се цене, како произвођачке, тако и оне у трговини на велико и мало, за брашно тип Т- 400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, брашно тип Т-500 у паковању до пет килограма, укључујући, такође, и пет килограма, јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра и свињско месо – бут, тако да не прелазе ниво цена од 15. новембра 2021. године.

Такође, прописана је максимална малопродајна цена UHT млека са 2,8 процената млечне масти у паковању од једног литра, максимална маржа коју трговци могу да зарачунају, као и максимална малопродајна и произвођачке цене белог кристал шећepa по килограму.

Уредба је донета с обзиром на то да су цене сировина и произвођачких инпута и даље на високом нивоу, а ситуација на берзама у земљи и окружењу и даље недовољно предвидива. Због тога је неопходно наставити са применом мере ограничења цена ових производа.

На данашњој седници донета је измењена и допуњена Одлука о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво којом се одређује количина уља од семена сунцокрета у паковањима за продају на мало за које се дозвољава извоз на месечном нивоу.

Одлука је донета имајући у виду да је потребно омогућити реализацију закључених уговора у што већем обиму, а ради очувања традиционалног тржишта, при томе водећи рачуна о снабдевености домаћег тржишта.

На седници је усвојена Уредба о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса.

Услед глобалног поремећаја на тржишту природног гaca и наглог скока цене тог енергента у читавој Европи, субјекти који обављају делатност снабдевања и снабдевања на велико природним гасом, принуђени су да овај енергент увозе по вишеструко вишој цени од цене из новембра 2021. године. Ова уредба има за циљ да се отклоне последице скока цене тог енергента, ублаже последице енергетске кризе и заштите привреда и грађани који су упућени на његово коришћење, као и да се обезбеди нормално снабдевање свих потрошача и овим субјектима обезбеди право на надокнаду разлике.

Влада је усвојила и измењену Уредбу о ограничењу висине цена деривата нафте, којом се ограничење продужава до 31. јула текуће године.

Имајући у виду глобални поремећај на тржишту нафтних деривата и енергетску кризу у свету, Влада је донела Одлуку о привременој забрани извоза евродизела EN 590 у циљу спречавања несташице и обезбеђивања сигурног снабдевања тржишта овим дериватом.

Доношењем поменуте мере, биће спречене могуће штете по привреду и грађане Србије.

Због повећања произвођачких цена деривата нафте у претходном периоду, а у циљу очувања макроекономске стабилности и стандарда грађана и неометаног снабдевања тржишта дериватима нафте, на седници је донета Одлука о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте – оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља за 20 одсто.

Ова одлука примењује се почев од 1. јула 2022. године закључно са 31. јулом 2022. године.

Влада Србије је усвојила и измене и допуне Уредбе о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача електричне енергије, чиме је додатно поједностављена процедура за производњу енергије за сопствене потребе из ОИЕ.

Изменама ће бити омогућено додатно скраћивање процедура и смањење трошкова за купце-произвођаче који целокупну произведену електричну енергију користе само за сопствену потрошњу, и не испоручују вишак енергије у преносни, дистрибутивни, односно затворeни дистрибутивни систем.

У овом случају, грађани или привредни субјекти са статусом купца-произвођача дужни су да снабдевачу поднесу захтев за закључење уговора о потпуном снабдевању или уговора о снабдевању са унапред одређеним количинама електричне енергије за сваки обрачунски период током периода снабдевања, чиме је процедура за ову категорију додатно поједностављена.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here