1. 07. 2019.

Влада Србије усвојила Уредбу о утврђивању државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката због поплава и града у јуну 2019. године, којом је издвојено шездесет милиона динара за ову намену.

Бесповратна новчана помоћ биће у што краћем року исплаћена грађанима чије су куће оштећене или порушене, како би им се што пре обезбедили основни животни услови, саоштила је Канцеларија за сарадњу са медијима Владе Србије.

На седници је усвојена и Уредба о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите оштећених или порушених услед дејства поплава и града у јуну 2019. године. С обзиром на то да је корисницима и запосленима у овим објектима онемогућен даљи боравак и рад, влада је обезбедила 250 милиона динара за њихову санацију.

Усвојена је и Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2019. године.

Додатна средства у износу од шездесет милиона динара намењена су граду Сремска Митровица са насељима Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Шашинци и Јарак, где је била проглашена ванренда ситуација.

На седници је усвојен Закључак о утврђивању основе за закључивање Меморандума о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Генералне управе царина НР Кине о сарадњи у области биљног карантина.

У циљу продубљивања билатералних односа са НР Кином, сарадња ће се проширити и на област традиционалне медицине. Стога је влада данас усвојила Закључак о давању сагласности да се закључи Меморандум о сарадњи између Министарства здравља и Универзитета кинеске медицине у Пекингу о сарадњи у области традиционалне медицине.

Влада је усвојила Закључак о утврђивању Основе за закључивање Билатералне обавезе између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Данске поморске управе Краљевине Данске о међусобном признавању овлашћења у складу са прописом И/10 Међународне конвенције о стандардима за обуку, издавање уверења и вршење бродске страже помораца из 1978, са изменама и допунама Прилога из Маниле 2010.

На седници је усвојен Закључак о утврђивању Основе за закључивање Меморандума о разумевању између Министарства здравља и Министарства за људске ресурсе Мађарске о сарадњи у области здравства.

Статус споменика културе, одлуком Владе добили су Спомен-чесма краља Александра И Обреновића на Златибору, подигнута 1893. године и Вила Штерић у Београду саграђена 1933. године, као сведочанство високог домета српске модерне, са стилског, архитектонског и културно-историјског становишта.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here