Mesto za reklamu
  1. 12. 2020.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података, као услов за јачање билатералне сарадње у сектору безбедности.

Применом овог документа заједнички ће се деловати против изазова, ризика и претњи, који се не односе само на Републику Србију, већ представљају глобалну опасност.

На седници је усвојена и Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години, којом ће се на оптималан начин подржавати недовољно развијене области пољопривредне производње, као и подручја са отежаним условима рада, а кроз унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава.

Због повезаности и утицаја на остале секторе, пољопривреда је од изузетног значаја за развој српске привреде, с обзиром на то да запошљава директно или индиректно око петину запосленог становништва у Србији,

Такође, усвојена је и Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза, којом је прописано да право на субвенционисану набавку путничких возила имају предузетници и привредна друштва који обављају делатност такси превоза као јавног превоза у складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају.

Ова, као и претходна уредба, предвиђа бесповратна средства која се одобравају такси превозницима у динарској противвредности од 8.000 евра за набавку нових возила за обављање ове делатности.

У току 2020. године обезбеђено је око 550.000.000 динара за куповину 450 нових возила.

У буџету за 2021. годину предвиђена су средства у висини од око 2.500.000.000 динара за око 2.200 такси возила.

Планирано је да се субвенција спроводи до 2022. године, што значи да ће возни парк за ове три године у већем делу бити замењен.

Влада је данас усвојила Државни програм обнове односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом у јуну 2020. године, за чије је спровођење издвојено 1.103.080.000 динара.

Овим програмом обухваћени су област и територија на којој се спроводе мере, анализа затеченог стања и сагледавање последица које су поплаве изазвале, као и критеријуми, редослед и рокови за спровођење утврђених мера.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here