Mesto za reklamu
  1. 0 09. 2021.

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници одлуку да висина минималне цене рада за период јануар–децембар 2022. године износи 201,22 динара по радном часу (у нето износу), чиме је минимална цена рада повећана за 9,4 одсто.

Утврђивање минималне цене рада засновано је на последњим расположивим макроекономским подацима и пројекцијама за наредни период.

На седници је донета одлука о образовању Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима са циљем праћења, усмеравања и координирања активности везаних за смањење броја саобраћајних незгода и њихових последица и спровођења Националне стратегије безбедности саобраћаја на путевима.

Ово тело ће се, кроз деловање стручних радних група, бавити и унапређењем безбедности путева, рада и ефикасности саобраћајне полиције, судова и тужилаштава, безбедности деце у саобраћају, а кроз превентивно и едукативно деловање биће задужено за повећање безбедности свих учесника у саобраћају.

Влада је дала сагласност да се на основу фактичког реципроцитета прихвате потврде о потпуној вакцинацији против болести COVID-19 које издају надлежни органи или установе Савезне Републике Немачке, а којом се, уз ову потврду, омогућава улазак у Републику Србију без негативног PCR теста на присуство вируса SARS-CoV – 2 или антиген FIA RAPID теста.

Усвојен је и Oквирни документ Републике Србије за издавање зелених обвезница, које имају за циљ обезбеђивање финансирања пројеката који доприносе еколошкој одрживости у најширем смислу.

Усвајањем документа, Србија је постала прва држава на Балкану која се јавно изјаснила о посвећености промовисања свести о еколошком, друштвеном и корпоративном управљању пројектима у области ублажавања климатских промена и заштите животне средине, а што ће држави омогућити приступ глобалним тржиштима капитала у „ESG“ формату.

Зелене обвезнице, чије се тржиште последњих година све више развија, представљају релативно нови облик финансирања пројеката у области ублажавања ефеката климатских промена, а захваљујући повећању климатске свести инвеститора и потражњи за улагањем у овај вид финансирања.

Имајући у виду позитивно искуство из досадашње сарадње, као и чињеницу да боље познавање језика и културе значајно доприноси  даљем учвршћивању веза две државе, донета је одлука о закључивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о Немачкој школи у Београду.

Школа ће се састојати од разреда општеобразовног школског система Савезне Републике Немачке, као и од вртића са предшколским васпитањем и образовањем, а делатност ће се обављати у складу са правним прописима који важе за немачке школе у иностранству.

Полазници ће имати могућност да стекну средњошколско образовање првог степена након завршених девет, а немачку матуру након завршених 12 година образовања.

Влада је утврдила посебне износе који се плаћају за време трајања „Дечје недеље“ у 2021. години на сваку продату карту у месном и међумесном превозу у железничком, водном, ваздушном и друмском саобраћају, као и на сваку продату улазницу за позориште, биоскоп, културне и спортске приредбе и на сваки продат носач звука са снимљеним садржајем.

„Дечја недеља“ организује се сваке године у првој пуној недељи октобра са циљем унапређивања развоја друштвене бриге о деци путем организовања културних, образовних и рекреативних манифестација посвећених деци.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here