Mesto za reklamu
  1. 11. 2020.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, који предвиђа укупне приходе и примања буџета у износу од 1.336,3 милијарде динара, што представља повећање за 45 милијарди динара у односу на процењени износ прихода за 2020. годину.

Буџетом за 2021. годину предвиђени су укупни расходи и издаци у износу од 1.514,8 милијарди динара.

Пројектовани дефицит у 2021. години износи три одсто БДП-a, док се јавни дуг на нивоу опште државе смањује и до краја године задржава на нивоу од 58,7 одсто.

Буџетом је од 1. јануара предвиђено повећање пензија по швајцарској формули од 5,9 одсто, минималне зараде за 6,6 одсто, као и повећање зарада запослених у здравству од 5 одсто,  осталих запослених у јавном сектору за 3,5 одсто, a затим ће од 1. априла 2021. године и за њих укупно повећање бити 5 одсто.

И у 2021. години предвиђене су мере фискалне политике на приходној страни у циљу даљег смањења пореског оптерећења зарада.

Планирано је повећање неопорезивог дела бруто зараде са 16.300 на 18.300 динара од 1. јануара.

Капитални издаци су у укупном износу од 273,9 милијарди динара, што представља 18,08 одсто укупних расхода.

Пакетом економских мера за ублажавање последица COVID-19, током 2020. године, створени су услови за бржи опоравак привреде и остварење динамичног раста у 2021. години.

Очекивани опоравак економије утицаће на убрзање прилива страних директних инвестиција, које ће обезбедити пуну покривеност дефицита текућег рачуна у 2021. години.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here