Mesto za reklamu
  1. 04. 2021.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о метроу и градској железници, који се односи на изградњу београдског метроа као једног од најкомплекснијих инфраструктурних пројеката, који ће бити основ јавног превоза у главном граду.

Овим законским предлогом омогућиће се бржа и једноставнија реализација пројекта, од процеса прибављања земљишта до издавања неопходних дозвола и убрзавања процедуре јавних набавки неопходних за његову реализацију.

Такође су уређени и регулаторни, технички и други услови за безбедно, поуздано и уредно одвијање саобраћаја.

Планирано је да се са реализацијом пројекта, чија је укупна вредност шест милијарди евра, започне до краја ове године.

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допуна Закона о планирању и изградњи којим се продужава рок за прибављање употребне дозволе за објекте којима је грађевинска дозвола издата пре 11. септембра 2009. године према тада важећим законима.

Рок за прибављање употребне дозволе за ове објекте је четири године од дана ступања на снагу овог закона.

Важећи плански документи који су донети пре 1. јануара 1993. године, престају да важе по истеку 24 месеца од дана ступања на снагу овог закона, а органи надлежни за њихово доношење дужни су да у том року донесу нови плански документ.

Чланови Владе усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, како би се повећао број издавања квалификованих електронских сертификата за грађане.

Неопходно је да пружаоци услуга омогуће поједностављену употребу квалификованих електронских средстава, у смислу поједностављења апликације која омогућава употребу сертификата.

Такође, потребно је да пружаоци услуга омогуће потписивање на даљину, будући да исти може да се користи путем мобилног телефона, што ће значајно допринети омасовљавању коришћења квалификованих електронских потписа.

На данашњој седници усвојена је Уредба о спровођењу Пилот обуке за тржиште рада на основу ваучера, као нови начин организовања и спровођења обуке за тржиште рада за ограничен број полазника, како би се на основу тих резултата унапредила едукација незапослених лица која имају потребу за стицањем додатних знања и вештина у циљу њиховог запошљавања.

Овај пилот пројекат обухватиће 200 незапослених без завршене средње школе, а са завршеном основном школом или оних који завршавају основно образовање по моделу функционалног образовања одраслих, а налазе се на евиденцији Националне службе за запошљавање.

На седници је донет Закључак о исплати бесповратне новчане помоћи лицима која самостално обављају другу делатност у култури, утврђену од стране репрезентативног удружења у култури, а који 2020. године нису добили финансијску подршку.

Из буџета Републике Србије ће им бити исплаћено по 90.000 динара, ради ублажавања последица насталих услед пандемије изазване коронавирусом, а  овим су обухваћени самостални стручњаци у култури, самостални сарадници и извођачи културних програма.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here