Mesto za reklamu
  1. 0 09. 2021.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма, чији је циљ неговање српског језика и ћириличког писма, као и културних и традиционалних вредности и поспешивање његове употребе у јавном животу, с обзиром на историјски, културни и идентитетски значај.

Законска решења имају за циљ очување ћириличког писма као матичног писма српског језика и представљају мере које су обавезујућег и стимулативног карактера у неговању српског језика и писма, а чије ће предлагање, праћење и анализирање са стручног становишта, као и само спровођење у јавном животу, обављати посебан Савет Владе за српски језик.

Обавезујуће мере односе се на субјекте који послују или обављају делатност са већинским учешћем јавног капитала, а стимулативне су првенствено усмерене на приватни сектор, као и на средства јавног информисања у приватном власништву, с обзиром на њихов значај у јавном животу и односе се на могућност установљавања, пореских и других административних олакшица за субјекте у приватном сектору који се одлуче да у свом раду и пословању користе ћириличко писмо.

Влада је усвојила измењен и допуњен Предлог закона о спречавању корупције којим су усвојене препоруке Групе држава за борбу против корупције Савета Европе (GRECO), чија је чланица и Србија, а које се односе на даља усклађивање у приступном процесу и реформе које држава спроводи у области владавине права и борбе против корупције.

На седници је дата сагласност Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање да изврши исплату новчане помоћи у износу од 5.900 динара корисницима пензија, корисницима привремене накнаде – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

За све оне који су остварили право закључно са 13. септембром 2021. године, исплата новчане помоћи вршиће се почев од 22. септембра, а корисницима којима решења о признавању права буду донета након 13. септембра, исплата ће бити извршена једнократно, након успостављања исплате права.

Чланови Владе донели су одлуку о оснивању Образовно-научног центра „Јастребац“, који ће представљати научно-наставну базу свих универзитета у Републици Србији за област природних наука и заштите животне средине.

Овај образовно-научни центар имаће важну улогу у организовању рада истраживачке станице посвећене природним наукама, екологији и заштити животне средине, организовању научних скупова, научно-образовних округлих столова, радионица, семинара и кампова у области науке и образовања.

Са центром ће у области природних наука, а у циљу унапређивања рада студената сарађивати Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитета у Нишу и Академија струковних студија Шумадија, одсек Крушевац.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here