Mesto za reklamu
  1. 04. 2021.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунима Закона о буџету за 2021. годину, којим укупни приходи и примања износе 1.356,2 милијарде динара, што је за 19,9 милијарди динара више у односу на износ прихода планиран иницијалним буџетом за ову годину.

Ребаланс буџета усмерен је на ублажавање последица изазваних епидемијом вируса COVID–19 и на значајно увећање капиталних инвестиција, посебно у изградњи здравствене инфраструктуре.

За капиталне инвестиције у 2021. години издвојено је 362,1 милијарди динара, док је на нивоу опште државе та бројка око 430 милијарди динара.

Ребалансом су приходи буџета повећани под утицајем бољих кретања у појединим сегментима економске активности у првом кварталу, као и због очекиваних ефаката примене додатног пакета мера.

Пројекција раста БДП-а за ову годину задржана је на нивоу од 6 одсто.

Предвиђени су укупни расходи и издаци у износу од 1.768,4 милијарди динара.

Влада Србије усвојила је измену Уредбе којом се туристичким водичима и туристичким пратиоцима додељује помоћ у износу од две минималне зараде (за сваки месец у висини од 30.900 динара по сваком туристичком водичу и туристичком пратиоцу) уплатом на динарски текући рачун код пословних банака.

Те две минималне зараде биће исплаћене у јулу и августу.

Помоћ у истом износу од две минималне зараде добиће и запослени у угоститељству и туризму.

Средства се додељују по сваком запосленом за кога је привредни субјекат исплатио зараду за месец децембар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву.

Узимајући у обзир да су грађани који самостално обављају уметничку или другу делатност у култури најрањивија категорија у условима пандемије COVID–19, Влада Србије доделила је бесповратну помоћ у износу већем од 230 милиона динара, за више од 3.100 самосталних уметника.

Самостални уметници чији статус је утврђен од стране репрезентативног удружења у култури добиће помоћ у висини од две минималне зараде, које ће бити исплаћене у јулу и августу.

Помоћ у износу од 60 евра у динарској противвредности биће исплаћена свим држављанима Републике Србије који се налазе у евиденцији Националне службе за запошљавање на данашњи дан.

Национална служба за запошљавање, пре почетка исплате, сачиниће извод из службене евиденције лица која имају право на помоћ и доставити га “Банци Поштанска штедионица” а.д. Београд.

Исплата новчане помоћи вршиће се без пријаве лица, почев од 1. јуна ове године. Новац ће бити уплаћен на посебне наменске рачуне.

На седници је донета одлука о образовању Савета за подстицање развоја дигиталне економије, иновација, високо-технолошког предузетништва и дигитализације у пословању привредних субјеката.

Рад Савета биће усмерен на системско подизање обима извоза у области дигиталне економије, високо-технолошких производа и услуга и иновационог предузетништва, повећање обима стручног кадра, побољшање инфраструктуре за пословање, унапређење примене високих технологија и повећање укупне запослености развојем иновационог предузетништва.

Влада Србије образовала је Радну групу за праћење дигитализације и публиковање новог фототипског издања „Мирослављевог јеванђеља“, старе и ретке књиге од изузетног значаја.

Радна група сагледаће све околности везане за процес дигитализације најстаријег сачуваног српског ћириличног рукописа који је уписан у Унесков регистар културне документационе баштине „Памћење света“.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here