Mesto za reklamu
  1. 0 03. 2020.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Стратегију индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, која садржи свеобухватне реформске кораке у области индустријског развоја, а чији је циљ подизање конкурентности домаће индустрије, која ће дати значајан допринос високом одрживом економском расту, мереном стопом раста БДП-а и бољем квалитету живота грађана.

Применом Стратегије подићи ће се технолошки ниво индустрије и њена трансформација у правцу дигитализације и аутоматизације, повећати допринос научно-истраживачких и иновативних решења, као и укупни обим инвестиција у индустрију, уз обезбеђење баланса у структури и квалитету инвестиција.

На седници је усвојена Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године.

Применом мера овог свеобухватног документа биће побољшан општи положај особа са инвалидитетом и њихово равноправно учешће у друштву путем уклањања препрека у области приступачности, партиципације, једнакости, запошљавања, образовања и обуке, социјалне заштите, здравства и других аспеката који доприносе остваривању инклузивне једнакости.

Влада је усвојила Уредбу о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије, како би се повећао девизни прилив и наша земља позиционирала као препознатљива и примамљива туристичка дестинација, а истовремено домаће агенције добиле статус главних организатора путовања за земље региона.

Применом ове уредбе, за коју су опредељена средства у износу од осам милиона динара, стимулише се боравак страних туриста и утиче на продужење њиховог просечног броја ноћења.

На седници је усвојена и Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2020. години.

Предвиђена је изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у тзв. белим зонама, како би се подстицајима државе омогућило повезивање на интернет најмање 600 школа, односно јавних установа, месних заједница и других објеката републичких и органа локалне самоуправе и приближно 90.000 домаћинстава.

Надлежно министарство расписаће јавне позиве за учешће оператора на заједничкој изградњи широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Србије.

Подстицајне мере у износу од 2.282.628,00 динара намењене су изградњи информационе инфраструктуре, која ће омогућити равномеран регионални развој, боље повезивање привредних региона и обезбедити повећану употребу нових технологија и иновација у пословању и образовању.

На данашњој седници усвојена је Уредба о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2020. годину, како би се информисала јавност (универзитетска, академска, научно-истраживачка и пословна заједница), а пре свега млади, о системским мерама Владе Србије чији је циљ развој технолошких и друштвених иновација, иновационих еко система, предузетништва и инфраструктуре.

За ове намене издвојено је 70 милиона динара, како би се грађани подстакли да размишљају на предузетнички начин и охрабрили да у већој мери оснивају своје иновационе и технолошке стартап компаније.

За системско унапређење иновационог предузетништва међу женама на националном и локалном нивоу, кроз Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2020. годину, Влада Србије је обезбедила укупно сто милиона динара.

Ова средства намењена су стварању услова за промену пословног амбијента, како би се у раду привредних друштава и предузетника жене у већој мери појављивале као оснивачи, власници или деоничари привредних субјеката.

Крајњи циљ је повећање свести о важности женског иновационог предузетништва, боља информисаност о мерама Владе које су подршка том предузетништву и остваривање значајније улоге жена предузетница на тржишту рада, кроз развој њиховог пословања, запошљавања већег броја људи и остваривања већих и одрживих прихода.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here