Mesto za reklamu
  1. 12. 2019.

Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури, са циљем даљег регулисања и уређења ове области и утврђивања оквира за спровођење свеукупне културне политике наше земље.

Предложена законска решења обезбедиће подршку културним активностима које подстичу развој културних потреба, промоцију активности, анимацију и медијацију у установама културе, интерпретацију културног наслеђа и развој садржаја и програма за децу и младе.

Такође, дефинисаће и критеријуме на основу којих ће се процењивати значај манифестација које улазе у домен препознатљивог бренда на локалном и централном нивоу и на тај начин подстицати даљи развој културног туризма, као један од предуслова за интегрисање културног развоја у социо-економски и политички дугорочни развој нашег друштва.

Предложена решења омогућиће и уједначен и ефикасан начин коришћења нових информационих технологија у области културе употребом јединствених софтверских решења у поступку дигиталне рестаурације и заштите документације фондова, збирки, као и покретних и непокретних културних добара.

На овај начин омогућава се и усклађивање са међународним конвенцијама и релевантним документима међународних организација у области културе.

Влада је усвојила и текст посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и текст колективног уговора за запослене у Републичком фонду за здравствено осигурање како би се обезбедио континуитет у остваривању права запослених у важењу од три године.

Документ је резултат рада Министарства здравља са синдикатима који су репрезентативни у делатности здравства, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија, Републичким фондом за здравствено осигурање и Комором здравствених установа.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here