Mesto za reklamu
  1. 12. 2019.

Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о пореклу имовине и посебном порезу и проследила га Народној скупштини на усвајање.

Ово законско решење представља средство за остваривање државне политике – нормирањем поступка којим се утврђује порекло имовине и посебан порез, а чиме се постижу очигледни фискални и значајни нефискални циљеви.

Доношење овог закона конкретизује и усмерава генерални социјални циљ опорезивања, који се састоји у умањењу разлике у материјалном и социјалном положају пореских обвезника, и то ка ублажавању разлике између пореских обвезника чија имовина одговара приходима које остварују и оних обвезника код којих постоји несразмера.

Предложена законска решења се односе на све грађане, чиме се искључује свака евентуална селективност у њиховој примени.

Примарно, на удару тих решења наћи ће се они код којих је овај диспаритет највећи.

Предложени закон је од изузетне важности за превенцију корупције и за његову примену нема временског ограничења.

На овај начин држава добија делотворан механизам да за свакога у сваком тренутку може да утврди незаконито богаћење.

Ту се огледа превентивна страна закона, јер сви треба да знају да ће се веома лако утврдити да ли је њихов иметак законит или је производ корупције и злоупотреба.

С друге стране овај закон, има и механизам наплате незаконито стечених добара.

Владa je усвојилa и Стратегију развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године, којом се утврђују циљеви и мере за развој вештачке интелигенције, чија ће примена резултирати економским растом, унапређењем јавних услуга и научног кадра и развојем вештина за послове будућности.

Усвајањем и спровођењем ове стратегије, Србија ће бити позиционирана као луидер региона за развој вештачке интелигенције, која може да унапреди и ефикасност рада јавне управе, али и квалитет услуга који држава пружа грађанима и привреди.

Србија као учесница у оквирном програму Европске уније за истраживање и иновације настоји да се усклади са ЕУ, а то ће омогућити потпуну интеграцију у Европски истраживачки простор и још ближу сарадњу.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here