Mesto za reklamu
  1. 01. 2020.

Компанија ГИМ потенцијално је оштетила произвођача оружја ППТ Наменска из Трстеника за 1,6 милиона долара јер је продавала оружје у иностранству по цени већој од уговорене, а разлику, супротно закону, није исплатила Наменској, следи из извештаја Државне ревизорске институције.

У извештају о ревизији пословања Наменске је, како пише Нова економија, утврђено да је компанија ГИМ продавала оружје ове трстеничке фирме по ценама већим од цена из комисионог уговора, а ту разлику у приходу није исплатила произвођачу.

Како је навео ревизор, према Закону о облигационим односима комисионар ГИМ је био дужан да положи рачун Наменској као комитенту и да “преда све што је примио по основу извршеног посла за његов рачун”.

У извештају се наводи да ГИМ није достављао ППТ Наменској обрачуне о комисионој продаји након обављеног посла који садрже уговоре са крајњим купцем, фактуре ГИМ-а према крајњем купцу као и документацију о насталим трошковима, него је Наменска приходе од продаје обрачунавала по фактурама које је сама издала ГИМ-у, а које садрже нижу вредност од оне по којој је оружје заиста продато иностраном купцу.

Налаз ревизора 

Трстеничка компанија фактурисала је ГИМ-у вредност производа у износу од 319,29 милиона динара у 2017. и 2018. години, наводи се у извештају ДРИ о пословању наменске фабрике из Трстеника.

Међутим, фактурисана вредност истих производа од стране ГИМ-а према иностраном купцу износила је преко 479 милиона динара у 2017. и 2018. години, што је разлика од 159,7 милиона динара, или 1.640.560 долара.

Зато је налаз ревизора био да постоји ризик да Наменској нису пренете све користи од обављеног комисионог посла реализованог по повољнијим условима од услова предвиђених комисионим уговором.

Стварну вредност посла ДРИ је утврдио током поступка ревизије пословања ППТ Наменска, јер је након израде нацрта извештаја, ГИМ 19. новембра доставио Наменској обрачун продаје, датиран на 29. октобар 2019. године.

У прилогу тог документа разлика од 1,6 милиона долара приказана је као збир трошкова које је ГИМ имао приликом реализације уговора.

Тако ГИМ наводи да је у 2017. и 2018. години потрошио укупно 565.102 долара за авио-превоз, 1.058.993 долара на накнаде за посредовање и 16.471 долара за превоз у земљи, осигурање, царињење и слично.

Шта је ДРИ утврдио 

ДРИ је утврдио да су цене превоза у земљи, царина и осталог од укупно 16.471 долара документоване рачунима пружалаца тих услуга у Србији.

Накнада за посредовање у иностранству према посреднику ТГТ “Генерал трејдинг” у укупном износу од 1.058.993 долара односи се на уговоре између ГИМ-а и ТГТ-а из 2016. и 2017. о тражењу и довођењу купаца који ће преговарати са ГИМ-ом у вези са закључењем уговора о продаји робе произвођача оружја и војне опреме из Србије.

Али, износи ове продаје исказани на рачунима се “не могу довести у директну везу” са износима које је исказао ГИМ, јер “није документован начин на који је одређена висина ове провизије, као ни начин расподеле провизије по произвођачима оружја”, наводи се у извештају ДРИ.

Такође, уговорима између ППТ Наменске и ГИМ није предвиђена могућност да ГИМ закључује уговоре са посредницима у иностранству и да се накнаде по тим уговорима надокнађују из постигнуте купопродајне цене.

Сви комисионари, осим ГИМ-а, доставили су документацију из које се види да су фактурисане цене производа продатих иностраном купцу идентичне ценама у фактурама које је ППТ Наменска испоставила комисионарима.

ППТ Наменска има обавезу да пошаље ДРИ извештај о отклањању откривених неправилоности, такозвани одазивни извештај, у року од 90 дана почев од наредног дана од датума уручења извештаја ДРИ.

„Српска стварност“ / РТС, Нова Економија, Агенције /

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here