1. 05. 2020.

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписало је Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону, а трајаће до 18. маја до 1. јуна 2020. године.

 Предмет Конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, је суфинансирање пројеката који имају за циљ:

1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.

Право учешћа на конкурсу имају организације у дијаспори и организације чије је седиште у Републици Србији.

Право учешћа на конкурсу немају директни или индиректни корисници буџетских средстава, појединци, као и привредни субјекти.

Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 01. јуна 2020. године.

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 46.000.000 (словима: четрдесет шест милиона) динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000 (словима: стотину хиљада) динара, а највећи износ по пројекту износи 1.500.000 (словима: милион пет стотина хиљада) динара.

Организација која се пријављује на Конкурс може аплицирати само са једним пројектним предлогом.

Предмет Конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону је суфинансирање пројеката који имају за циљ:

1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

Право учешћа на конкурсу имају организације Срба у региону и организације чије је седиште у Републици Србији.

Право учешћа на конкурсу немају директни или индиректни корисници буџетских средстава, појединци и привредни субјекти.

Реализација пројекaта предвиђена је од 15. јула 2020. године до 28. фебруара 2021. године.

Сви обрасци су доступни на интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs

Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 01. јуна 2020. године.

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 46.000.000 (словима: четрдесет шест милиона) динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000 (словима: стотину хиљада) динара, а највећи износ по пројекту износи 1.500.000 (словима: милион пет стотина хиљада) динара.

Организација која се пријављује на Конкурс може аплицирати само са једним пројектним предлогом.

Министар ће формирати конкурсну комисију која ће разматрати пристигле пројекте и утврдити предлог Одлуке за суфинансирање пројеката. Резултати оба конкурса биће објављени на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs

Услед проглашене пандемије вируса COVID-19 подносиоци пројеката су обавезни да пројектне предлоге и предвиђене активности прилагоде ванредним мерама држава у којима се пројекти реализују.

Све информације и обрасци за конкурсе доступни су на интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону dijaspora.gov.rs

„Српска стварност“

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here