Mesto za reklamu
  1. 02. 2021.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о климатским променама, чијом ће се применом успоставити систем за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (GHG) и обезбедити прилагођавање на измењене климатске услове.

Законом се испуњавају обавезе према међународној заједници, односно Оквирној Конвенцији УН о промени климе и њеног споразума из Париза и усклађује домаће законодавство са правним тековинама Европске уније.

Предложеним законом Србија задржава право да креира законодавни оквир и поставља циљеве развоја, узимајући у обзир све специфичности привредног и енергетског сектора и друге националне социо-економске параметре.

Закон поставља правни оквир за даље деловање са циљем смањења емисија GHG и прилагођавање на измењене климатске услове, што је један од пет стратешких циљева Европске уније и основа зелене и циркуларне економије.

Предлогом закона, у чијој су изради учествовале све надлежне институције, предвиђа се доношење Стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом у року од две године, чије ће важење бити десет година од ступања на снагу овог закона.

Влада је усвојила Стратегију запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, којом се дефинишу реформски кораци, чији је циљ успостављање ефикасног тржишта рада у складу са убрзаним технолошким развојем.

Ефекти предвиђени овом стратегијом су раст квалитетне запослености кроз сарадњу више сектора: образовања, привреде, финансија, социјалне заштите и локалних самоуправа, а усмерени су на унапређење понуде и тражње за радом.

Посебне мере предвиђене су за унапређење положаја жена, младих, особа са инвалидитетом, корисника новчане социјалне помоћи, као и Рома и Ромкиња, имајући у виду њихову заступљеност и друге карактеристике које указују на неповољан положај на тржишту рада.

У фокусу ће бити и друге рањиве категорије незапослених, које без додатне и интензивне подршке у тражењу посла не могу самостално да поправе свој положај на тржишту рада.

На седници је донета одлука о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије, којом се обезбеђују бесплатни уџбеници и друга наставна средства за ученике основних школа из социјално угрожених породица.

Такође, уџбеници ће бити обезбеђени и за ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, као и за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану.

Бесплатни уџбеници предвиђени су и за ученике којима су неопходна прилагођена наставна средства (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат), као и за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете у школском систему.

На данашњој седници Влада је дала сагласност за отварање Генералног конзулата Босне и Херцеговине у Републици Србији, са седиштем у Новом Пазару.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here