Mesto za reklamu
  1. 07. 2020.

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) саопштио је данас да почиње са повраћајем средстава оним грађанима који су желели да обаве тестирање на лични захтев, RT-PCR методом на присуство вируса SARS-CoV2 или серолошко тестирање на присуство IgM или IgG антитела, а то нису обавили из одређених разлога.

Како би остварили право на повраћај новца, неопходно је дирекцији РФЗО-а доставити попуњен образац захтева, доступан на сајту РФЗО-а или у слободној форми у којој је потребно навести – за физичко лице: презиме и име, адреса, ЈМБГ (за стране држављане број осигурања или број пасоша), док је за правна лица потребно навести назив, седиште, адресу и ПИБ правног лица, списак запослених за које се тражи повраћај новца са подацима о лицима и ЈМБГ.

Такође, неопходно је доставити и копију налога о уплати, износ који се захтева за повраћај, разлог подношења захтева, као и назив банке и број текућег рачуна на који ће новац бити уплаћен.

Подношење захтева се може урадити електронским путем на имејл testovi@rfzo.rs или у писаној форми доставом на адресу: Републички фонд за здравствено осигурање, Улица Јована Мариновића 2, 11040 Београд, са обавезном назнаком – захтев за повраћај средстава на име тестирања на лични захтев.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here