Mesto za reklamu
  1. 0 07. 2022.

Републички завод за статистику саопштио је данас да је, према процени, број становника у Републици Србији у 2021. години износио 6.834.326 (процене су засноване на резултатима статистике природног кретања и унутрашњих миграција становништва).

Посматрано по полу, 51,3 одсто чине жене (3.507.325), а 48,7 одсто мушкарци (3.327.001).

Настављен је тренд депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, негативна и износи -9,4 одсто.

Истовремено, процес демографског старења становништва манифестује се ниским учешћем младих и високим и континуирано растућим уделом старих у укупном становништву.

Према подацима за Републику Србију, у 2021. години удео лица старих 65 и више година износи 21,3 одсто, а млађих од 15 година има 14,3 одсто.

Посматрано на нивоу области, у Зајечарској области забележен је највећи удео старих 65 и више година (28,9 одсто) и истовремено најмањи удео становништва млађег од 15 година (11,1 одсто).

С друге стране, најмањи удео старих 65 и више година је у Пчињској области (16,1 одсто), али је највећи удео млађих од 15 година најпре у Рашкој области (17,6 одсто), а потом у Јужнобачкој (15,6 одсто) и Београдској области (15,4 одсто).

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here