Mesto za reklamu
  1. 01. 2020.

Републички завод за статистику саопштио је данас да је индустријска производња у Србији у 2019. години у поређењу са 2018. годином већа за 0,3 одсто, а спољнотрговинска размена је већа за 2,7 одсто у односу на исти период претходне године.

Индустријска производња у децембру 2019. године у односу на исти месец претходне године већа је за 8,3 одсто, а у односу на просек 2018. године за 5,9 одсто.

Посматрано по секторима, у децембру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, забележен је раст од 9,6 одсто у сектору рударство, у сектору прерађивачка индустрија од 8,3 одсто и сектору снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација од 7,5 одсто.

Републички завод за статистику такође је саопштио да је укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-децембар 2019. године износила 46.360,1 милионa долара, што је пораст од 2,7 одсто у односу на исти период претходне године.

Изражено у еврима, спољнотрговинска робна размена у поменутом периоду износила је 41.408,5 милиона, што је више за 8,4 одсто у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 19.629,8 милиона долара, што чини раст од два одсто у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 26.730,3 милиона долара, што је за 3,3 одсто више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 17.533,4 милиона, и то је повећање од 7,7 одсто у поређењу са истим периодом претходне године.

Увоз робе имао је вредност од 23. 875,1 милиона евра, што представља повећање од 8,9 одсто у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 7.100,5 милиона долара, што чини повећање од 6,9 одсто у односу на исти период претходне године, при чему изражен у еврима, дефицит износи 6.341,6 милиона, што је повећање од 12,5 одсто у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,4 одсто и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,3 одсто.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here