Mesto za reklamu
  1. 05. 2021.

Народни посланици усвојили четири закона из области енергетике

Скупштина Србије усвојила је сва четири закона из области рударства и енергетике. Посланици су изгласали Закон о рударству и геолошким истраживањима, Закон о енергетици, као и два нова закона – Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије и Закон о употреби обновљивих извора енергије.

Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић рекла је у начелној расправи да ти закони представљају прекретницу у енергетској политици Србије која се до сада базирала на коришћење енергије из термоелектрана и хидроелектрана.

Истакла је да ти закони подразумевају да се енергетска политика Србије убудуће базира на коришћењу обновљивих извора енергије и ефикасном коришћењу енергије.

Такође, Михајловићева је нагласила да би ти закони требало да допринесу климатски одрживом привредном развоју Србије, који, истиче, већ постоји у свету.

Михајловићева је истакла да ће ови закони омогућити зелене инвестиције и зелену енергетику.

“Желимо да поставимо темеље да енергетика буде покретач привредног развоја, да њено учешће не буде само пет одсто БДП-а, него да дође и до 10 одсто БДП-а”, нагласила је Михајловићева.

Са овим законима, додаје она, Србија се усклађује са европским директивама из области заштите животне средине.

Kао важна новина закона је веће укључивање грађана у енергетску транзицију уводењем института купца-произвођача, тако да ће грађани моћи да постављањем соларних панела на крововима производе електричну енергију за своје потребе, тиме умање рачун за утрошену електричну енергију, а вишкове да пласирају у мрежу.

Законом се уводи забрана изградње хидроелектрана било ког типа и снаге у заштићеним подручјима.

Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије требало би да омогући остваривање уштеда енергије, сигурност снабдевања, смањење утицаја енергетског сектора на животну средину и климатске промене и да допринесе одрживом коришћењу природних и других ресурса.

Тим законом Србија се усклађује са новим директивама ЕУ у овој области.

Новим решењима предвиђено је оснивање Управе за финансирање и подстицање енегетске ефикасности у саставу Министарству рударства и енергетике, која ће грађанима олакшати добијање субвенција за замену прозора, врата, изолације фасада и грејних система. Субвенције Управе ће износити 25 одсто, колико ће финансирати и јединице локалне самоуправе, а предвиђено је учешће грађана у износу од 50 одсто.

Скупштина усвојила Закон о социјалној карти

Посланици Скупштине Србије изгласали су Закон о социјалној карти, којим је предвиђена праведнија расподела новца опредељног за социјална давања.

Законом о социјалној карти предвиђено је успостављање регистра Социјална карта, јединствене и централизиоване евиденције у електронском облику, која садржи тачне и ажурне податке о социјално-економском статусу појединаца и са њим повезаних лица и која омогућава корисницима података да обављају послове обраде података ради утврђивања чињеница неохподних за остваривање права и услуга из области социјалне заштите. Закон ће почети да се примењује 1. марта 2022. године.

Скупштина је усвојила и аутентично тумачење одредбе Закона о спречавању корупције којим је дефинсано на кога се односи појам јавни функционер.

Појам јавни функционер у Закону о спречавању корупције односи на лица која су непосредно бирана од стране грађана, као и на лица које бира, поставља или именује Народна скупштина, председник Републике, Скупштина АП Војводина, Влада Војводине, органи јединица локалне самоуправе, Високи савет судства, Државно веће тужилаца и Врховни касациони суд.

Скупштина Србије усвојила је измене Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености

Циљ ових измена се, како је у расправи изнела министарка Дарија Kисић Тепавчевић, даље унапређење политике запошљавања.

Ресорна министарка је навела да се изменама закона прецизира да су Стратегија запошљавања и пратећи Акциони план основни документи јавних политика у области запошљавања.

Нова Стратегија запошљавања је усвојена за период од 2021.до 2026.године и Акциони план за период од 2021. до 2023. године, а министарка каже да су ради унапређења положаја незапослених лица на тржишту рада у Стратегији предвиђене мере активне политике запошљавања за унапређење положаја жена, младих, особа са инвалидитетом, корисника новчане социјалне помоћи, Рома и Ромкиња и других рањивих категорија незапослених.

Планирано је да мере активне политике запошљавања у овој години обухвате више од 18.000 особа, наредне године више од 20.000, а 2023. године више од 21.000 особа.

За реализацију мера активне политике запошљавања Национална служба за запошљавање расписала је јавне позиве и конкурсе 2. априла 2021. године.

Посланици су изгласали и измене и допуне Закона о печату државних и других органа

Измене и допуне предвиђају успостављање квалификованог електронског печата, а чиме би требало да се повећа ефикасност јавне управе.

До сада је био познат само печет у форми отиска који се неће укидати, јер се и у нашој, али и међународној пракси за поједине врсте послова он и даље користи.

Изменама закона се уређује намена, садржина, изглед и употреба квалификованог електронског печата.

Предвиђено је да ће се поступак давања сагласности на садржину и изглед печата одвијати путем електронске услуге на Порталу еУправа, без обзира на форму печата, а рок од три дана од дана подношења уредног захтева у којем Министарство државне управе и локалне самоуправе даје сагласност није мењан.

Преко 10.000 органа ће сада имати могућност да употребљавају и електронски квалификовани печат.

*****

Посланици су усвојили и споразуме између Владе Србије и Владе Kраљевине Лесото у области одбране, као и споразум са Северном Македонијом о борби против кријумчарења миграната.

Скупштина је потврдила и више међународних споразума, међу којима је Меморандума између Владе Србије и Владе Kомонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде.

Потврђен је Уговор између Србије и Аргентине о изручењу, затим, о узајамној правној помоћи у кривичним стварима, те о трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција.

Потврђен је и Уговор између Србије и Белорусије о изручењу.

На седници, која се наставља, ће се расправљати и о предлогу одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине у међународним парламентарним институцијама, као и о Предлогу одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање.

Разматраће се и одлуке о избору чланова и заменика чланова скупштинских одбора које је поднела Посланичка група “Александар Вучић – за нашу децу”.

Посланици Скупштине Србије разматраће и одлуку о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву због одласка у пензију, као и предлог одлуке о избору 37 судија који се први пут бирају на судијску функцију.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here