Mesto za reklamu

Према административним изворима – 69268 запослених више него прошле године

31.10.2018.

Током трећег квартала 2018. године регистровани број запослених је достигао ниво од 2 146 842 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 3,3%, односно за 69 268 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 1 991 285, ван радног односа 77 991, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 77 566.

До запошљавања је првенствено долазило у категорији запослености у радном односу, где је забележен раст од 3,7% (71 661 лице).

Територијално, раст запослености је доминантно сконцентрисан у Региону Војводине и Београдском региону.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 27 646 лица), Административне и помоћне услужне делатности (раст од 13 689 лица), Грађевинарство (раст од 7 720 лица), Услуге смештаја и исхране (раст од 7 075 лица) и Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (раст од 6 459 лица).

У наведеном периоду, број запослених у јавном сектору је смањен за 6 941.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here