Mesto za reklamu
  1. 01. 2019.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници низ уредби о подстицајима и подршци у пољопривреди, предузетништву и пословној инфраструктури.

Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2019. годину утврђене су мере руралног развоја и прерасподеле подстицаја, обим средстава за кредитну подршку и посебни подстицаји у пољопривреди.

Такође, утврђен је и обим средстава за ИПАРД. На тај начин је настављена постепена трансформација у тим областима, као део процеса приступања Европској унији.

Влада Србије усвојила је Уредбу о утврђивању програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години, како би биле подстакнуте инвестиције микро, малих и средњих предузећа и предузетника у ширењу производње и јачању конкурентности, с циљем отварања нових радних места.

Микро, малим и средњим привредним субјектима, предузетницима и задругама кроз развојне пројекте биће расподељено 500 милиона динара.

Такође, усвојена је и Уредба о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за текућу годину.

Програм се реализује кроз инфраструктурно опремање пословних зона и њихово повезивање са окружењем и њиме се унапређују инфраструктурни капацитети локалних самоуправа у циљу развоја туризма и других привредних делатности.

Влада је Уредбом о утврђивању подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години, определила средства у износу од милион динара за спровођење овог програма. Уредба је донета у складу са одлуком Владе о системској подршци сектору малих и средњих предузећа и предузетника.

У циљу подстицања започињања самосталног пословања, Влада је усвојила Уредбу о утврђивању програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2019. годину.

Овом Уредбом, кроз бесповратна средства у износу од 200 милиона динара, између осталог, пружа се подршка предузетништву жена, младих и социјалном предузетништву.

Средства су намењена за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у години која предходи години подношења захтева.

„Српска стварност“ / србија.гов.рс /

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here