Mesto za reklamu
  1. 11. 2019.

Влада Републике Србије утврдила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о агенцији за борбу против корупције и Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању корупције, са циљем јачања одговорности политичких субјеката као учесника у изборном процесу.

Поред јачања одговорности у односу на коришћење и располагање јавним ресурсима, измене и допуне закона се односе и на јасно одвајање функционерске и политичке функције, као и прописивање прекршаја за јавне функционере који користе јавне ресурсе у изборној кампањи супротно закону.

Наведеним законским предлозима предвиђа се увођење новог појма –  „јавни ресурсˮ под којим се подразумева непокретност, покретна ствар и свако друго добро које је у јавној својини, односно у другом облику својине, које користе органи Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Уводи се забрана јавним функционерима да користе јавне ресурсе за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката, као и коришћење јавних скупова за промоцију политичких странака.

У случају непоштовања ове забране прописан је и посебни прекршај јавног функционера за који се може изрећи новчана казна од 100.000 до 150.000 динара.

Како је Народна скупштина Републике Србије усвојила нови Закон о спречавању корупције, који замењује Закон о Агенцији за борбу против корупције, а чија примена почиње од 1. септембра 2020. године, било је неопходно да се усвоје измене и допуне постојећег закона.

На иницијативу Кабинета председнице Владе, утврђен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима са циљем даљег унапређења пословног амбијента.

Светска пракса указује на то да је неопходно да се запослени у привредним друштвима стимулишу, како би што боље обављали своје послове, тиме што им се даје могућност да постану чланови привредног друштва.

Ово се нарочито односи на посебан вид стимулације – давање опција за стицање учешћа у капиталу привредног друштва по повлашћеној цени, чиме се уједно повећава и вредност капитала, као и ефикасност рада запослених.

Овај начин стимулације показао се као делотворан у индустрији информационих технологија, које имају велики потенцијал брзог раста, као и у осталим сегментима привреде обухваћеним овим законским решењима.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here