Mesto za reklamu

Dopunska škola na maternjem jeziku u Atini funkcioniše u mreži priznatih škola Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Nastava se održava po planu i programu propisanom Pravilnikom o izvođenju obrazovno – vaspitnog rada u inostranstvu.

Dopunsku nastavu na srpskom jeziku mogu da upišu učenici starosti od 6 do 16 godina. Nastava je besplatna. Nastava se realizuje po grupama, tri časa nedeljno u bloku. Slušaju se tri predmeta, predviđena pravilnikom i to :

  1. Srpski jezik;
  2. Moja otadžbina Srbija;
  3. Osnovi kulture srpskog naroda.

Na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine učenici dobijaju knjižice koje izdaje i overava Ambasada RS u Atini, a na kraju osmog razreda učenik dobija i Uverenje o završenom posebnom programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate nastavnice srpskog jezika:

– za područje Atine, Biljana Turanjanin NIkolopulos, 693 323 2255
– za područje Soluna, Ana Džoganvić, 693 095 2770
– za područje Krita, Vera Mulić, 694 526 7361
– za područje Volosa i Larise, Ljubica Pokrajac Psaros, 695 139 8574

Sajt srpske škole http://www.srpskeskole.gr

“Srpska stvarnost”

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here