Mesto za reklamu
  1. 09. 2019.

Влада Републике Србије донела је данас, на основу препорука Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права, Закључак којим се додатно унапређује изборни процес у Републици Србији.

Закључком се указује свим члановима Владе, државним секретарима, директорима посебних организација, директорима служби Владе и свим другим државним службеницима на положају, директорима и другим руководиоцима у јавним предузећима и јавним установама, функционерима у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, на обавезу поштовања члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције у периоду од расписивања до окончања избора.

Овим документом се прецизира да функционер не може да користи јавне скупове на којима учествује и сусрете које има у својству функционера за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката, а посебно се истиче да функционер јавне скупове и сусрете које има у својству функционера не сме користити у сврху јавног представљања учесника на изборима, њихових изборних програма, позивања бирача да гласају или не гласају за одређене учеснике на изборима.

Такође, како се истиче у поменутом закључку, функционер не може да користи јавне ресурсе за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката, а посебно се подразумева коришћење службених просторија, возила и инвентара државних органа, покрајинских и локалних институција, јавних предузећа и јавних установа.

Изузетно, јавни ресурси се могу користити у изборној кампањи ради заштите личне безбедности, ако је таква употреба одређених јавних ресурса уређена одговарајућим прописима или одлуком надлежних служби.

Влада Србије указује горе наведеним лицима на дужност поштовања ових законских одредаба наведених у Закључку, а онима који не припадају овој групи препоручује да све активности везане за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката, као и за изборну кампању не обављају у радно време организације којој припадају.

Такође, у циљу правилног спровођења наведених мера, Влада посебно указује на дужност јавног функционера да увек недвосмислено предочи саговорницима и јавности да ли износи став органа у којем врши такву функцију или став политичке странке, односно политичног субјекта.

Влада посебно наглашава да кршење дужности из члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције повлачи прекршајну одговорност. Истовремено, Влада указује и на то да непоштовање овог члана од стране државних службеника представља тежу повреду дужности.

У Закључку који је Влада данас усвојила, наводи се и да непоштовање правила из члана 29. Закона о Агенцији за борбу против корупције од стране директора јавних предузећа и јавних служби представља несавесно обављање дужности које има за последицу знатно одступање од остваривања основног циља јавног предузећа, односно јавне службе.

„Српска стварност“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here